Blogg

Att ha fiske som yrke

Bland de äldsta yrken finns de som består av att jaga och skaffa mat. Ett av dessa yrken med lång historia som fortfarande finns kvar i samhället är fiskare. Fiskaren är utomhus under alla årets årstider och under alla väderlekar. Det är ett rörligt och fysiskt arbete med hög yrkesstolthet. En fiskare behöver vara stark och inte rädd för dåligt väder.

Idag är fiskeriet en hård bransch. Småskaliga fiskeföretag blir allt färre i hela Sverige. Samtidigt är den fiskeflotta som finns väldigt effektiv och i kombination med färre fiskar i haven är det svårt för många yrkesfiskare att leva på enbart fiske. Dessutom ökar konkurrenter som sälar och skarvar i antal och gör fångsten ännu magrare för yrkesfiskaren. Sälar är lättlärda djur som lär sig att vittja fiskarens nät. De stjäl fisk och förstör utrustning. Många kust- och inlandsfiskare kombinerar fisket med andra bisysslor, som båtsafari, biodling eller fisketurer för turister.

Att bli fiskare

Det finns ingen yrkesutbildning för att bli fiskare, utan yrket går i många fall i arv inom fiskarfamiljen. Man är med och hjälper till från ung ålder och tar därefter större och större plats på båten. Andra vägar för att bli yrkesfiskare är att ta kontakt med ett fiskeföretag och be att få bli upplärd ombord. Då kan man lära sig yrket för att sedan, om man vill, gå vidare till att skaffa en egen licens och starta företag med egen båt.

Att bli fiskare
Att bli fiskare

Olika typer av fiske

Fiskeverksamheten skiljer sig åt beroende på vilken fångst man som fiskare är ute efter. Främst handlar det om var fångsten befinner sig och vart man då behöver ta sig för att fånga den. Habitaten som fiskas kan befinna sig långt ute till havs, i skärgård och längs kusten eller i insjöar. Havs-, kust- och insjöfiske ser i praktiken väldigt olika ut. Havsfisket sticker ut mest då båtarna är större, likaså fångsten. Besättningen brukar bestå av 3-6 personer. De redskap som används vid havsfiske är trål eller vad. Havsfiskarna förlitar sig på avancerad teknik såsom ekolod och radar för att söka reda på fångst och för navigation. Vid både insjö-och kustfiske är båtarna mindre till storlek och besättning. Ofta arbetar 1-2 personer på en båt. Fångstredskapen är också annorlunda och mindre än vid havsfiske, som exempelvis vara bottengarn, nät, krokredskap och ryssjor.

Båten är viktig

Fiskebåten är fiskarens viktigaste resurs eftersom det är båten som möjliggör det kommersiella fisket. Därför består en en del av arbetet som fiskare utför ut på att ta hand om båten så att den håller länge. En väl servad båt minskar också risken för att något ska gå snett ute till havs. Båten blir ens hem om man är ute under lång tid, och det gäller att förbereda så att man klarar sig.

Säkerheten är viktigt ombord på en fiskebåt. Det är obligatoriskt att ha gått en säkerhetskurs när man är aktiv yrkesfiskare. Man får då ett certifikat som är giltigt i fem år, sedan behöver man förnya sina kunskaper. Fisket regleras också politiskt, både internationellt och nationellt. Fiskaren behöver ha kunskap om de regulationer som finns för olika typer av fångst i olika vatten.

Du kanske också gillar...