Mer om älven Ljusnan

Älven Ljusnan ligger i mellansverige och den är totalt 443 kilometer lång. Det är Sveriges 9onde längsta vattendrag och den flyter fram i både Hälsingland och Härjedalen. Under 1900-talet skedde en stor utbyggnad av själva älven och idag finns det inte mindre än 25 stora kraftverk som är aktiva efter vattendraget. Ljusnan är ett vattendrag …

Mer om flugfiske

Flugfiske är både fiske och konstform i ett. Betet består av en fluga som ska imitera hur flugorna normalt beter sig och på det sättet locka fiskar till att hugga på betet. Det gäller därför som fiskare att veta vilken fisk som jagar vilken typ av fluga när man ska ge sig ut. På så …

Allmänt om fiske

Fiske är både en sport och en hobby som många människor ägnar sig åt redan från tidig ålder. Det kan handla både om att meta, kasta med kastspö eller fiska med nät. Det går att fiska i allt från mindre vattendrag till havet. Innan man väljer att ge sig ut för och fiska är det …