Blogg

Mer om flugfiske

Flugfiske är både fiske och konstform i ett. Betet består av en fluga som ska imitera hur flugorna normalt beter sig och på det sättet locka fiskar till att hugga på betet. Det gäller därför som fiskare att veta vilken fisk som jagar vilken typ av fluga när man ska ge sig ut. På så sätt kan man öka chanserna rejält för att få något på kroken. Framförallt så brukar man kunna hitta flugfiskare i strömmande vatten och olika insjöar. Dock har det börjat att komma flugfiskare som håller till i havet också, även om det är mer ovanligt.

Man säger att alla typer av fiskar kan fångas med ett flugfiskespö men det finns några som är mer frekvent förekommande än andra. Dessa är lax, öring, gädda, röding och harr. Fiskar som gärna vandrar och leker i olika vattendrag. Den som vill lära sig flugfiska måste till och börja med träna på att kasta. Jämfört med andra typer av fiske så använder man sig av linan och flugan som vikt, det finns ingen annan motvikt. Kastet inom flugfiske är så pass viktigt att det till och med finns tävlingar som går ut på både teknik och att kasta längst. Vill man lära sig finns det videos på internet eller så kan man försöka komma i kontakt med någon som själv håller på med det.

Catch and release

Catch and release är en metod som många sportfiskare använder sig av. Det vill säga att när man fångar en fisk så inspekterar man så att den ser ut att må bra och släpper den sedan oskadd tillbaka ut i vattnet. På så sätt kan sportfiskare ägna sig åt sin hobby så mycket de vill trots att det kanske finns regler om max en fisk per person.

Catch and release

Metoden kan också användas då man genomför olika typer av inventeringar av fisk där man undersöker hur fiskbeståndet i ett visst vattendrag är. Det kan vara ett vattendrag där man har totalt fiskeförbud i och med att det finns en risk att fisken blir utrotningshotad. Då kan man plocka upp fisken och bedöma både ålder och kön och på så sätt göra en uppskattning om hur tillväxten ser ut.

Alla är dock inte positiv till metoden utan det finns de som menar att det är djurplågeri. Fisken mår ju inte bra att komma ovanför ytan och det blir en stress för djuret innan det är tillbaka under vatten igen. Fiskaren kan dessutom aldrig garantera att en fisk inte får några skador när man fångar den, det är ju något som man vet först när man har plockat upp den ur vattnet. Forskningen visar både för- och nackdelar med metoden och det går naturligtvis att diskutera vad som är etiskt försvarbart och när. Hur mycket ska människans hobby och intresse få styra vad man utsätter djur för? Frågan är också hur mycket lider fisken av det, om den alls lider. Det är frågor som varje person själv måste ta ställning till och ta ett beslut som är rätt för just denne.

Du kanske också gillar...